Winter-Wwoofer required at Aarde-Werk de Stegge

Period: Minimum stay: 1st of september 2019 – 15th of march of 2020

2019 07 03 16 10 34

Wwoofing at Aarde-Werk de Stegge is a rich experience in learning of and contributing to Nature! Feel welcome to come and enjoy the beautiful and quiet landscape, the delicious fruit and vegetables we grow on the land and the company of inspiring people of different age (35-70).

For over the winterstay there will be a Tiny House available for a wwoofer provided with a kitchencorner, sitting around the small woodburner, bedcorner with double bed.

Winteractivities at the farm are: taking care of the heating systems at the farm, preparing compostpiles, pruning fruittrees, cutting down some trees to thin the wood, harvesting food from the vegetable garden. Carpenting and painting projects inside the buildings at the farm are also part of winterwork. We count on you also for help by trouble shooting in heavy weather conditions….. (rain, snow, storm etc). In february, we start already preparing the new season: sowing, planting in the green house, preparing beds in the vegetable garden, etc. You will part of that whole experience….Welcome!

 

A wwoofer helps out for 6 hours a day, 5 days a week. Weekends you are free to go or stay at your place at the farm (i.e. tiny house). Wifi is available nearby. These are the conditions: We provide you of food and housing, you help us out! Learn more on https://wwoofnetherlands.org/user/153598  or

Contact us directly: wwoof@aarde-werkdestegge.nl

The farm is located in the East of the Netherlands, in the beautiful surroundings of the  Nationaal Landschap Winterswijk.  

2019 07 03 16 11 46view form tiny house

WWOOFing at Aarde-Werk de Stegge

Welcome to W.W.O.O.F.-ers!

Interested in a learning experience internship with Permaculture education in theory and practice? Download permaculture_practitioner_course_at_aarde_2.pdf

Since the year 2009 Aarde-Werk de Stegge is participating in the WWOOF-network. During these years more than 80 mostly young people have visited our farm. They came from USA, France, Belgium, Germany, UK, Taiwan, Italy, Spain, China, Thailand, Singapore, Bresil, Australia and The Netherlands. Most people live here for two or more weeks. For us it works if WWOOF-ers stay here at least two weeks. Why? The first week you are looking around, learning our method and our way of living. Of course in the same time you are already helping in the garden or else on the territory, but after a week you understand how things work and how you can get profit out of your period here. One of our conditions is that you can speak English or French.

During the weekend WWOOF-ers go their own way, cook at the outdoor kitchen for themselves and find their way in the beautiful surrounding of De Achterhoek, one of the most beautiful regions of the Netherlands, walking, swimming or cycling. 2 Bicycles are available to wwoofers. For you staying here can be a life changing experience. We show you how sustainable living and working goes. You see permaculture in practice, you see and experience organizing life in cycles. Your experiences will be very diverse: making compost, recycling materials, eating organic food, enjoying the beauty of nature, preparing a meal, distinguishing many kinds of vegetables, feeling the miracle of life around you. After four or five days most WWOOF-ers experience that they feel better, are more vital, feel relaxed and get more and more energy to do some work. They get an idea of how LIFE-System works and how you can be part of life in a sustainable way. Some people experience for the first time in their life how vegetables are growing or what it takes to build a selfsupporting living system. You will enjoy your meals and forget about eating meat as something necessary. And for us it is very inspiring te have conversations with our WWOOF-ers. Everyone has his or her own experience in life and wants to talk about those experiences. Mostly the conversations are about food, sustainable living, cultural differences, permaculture, political and religious subjects and much more. The whole world is in a way part of our dinnerparties...

For applying a WWOOF-place: Click here www.wwoofindependents.org/host-list/48658-aarde-werk-de-stegge/

or look at: http://www.wwoofnetherlands.org/host-list/WWOOF-NL-27/

Click for an english description, made by Lin Wang after a 2 weeks farmexperience: paper.pdf

Vrijwilligers op de Praktijkschool voor Duurzaamheid: welkom.

Stichting Aarde-Werk 'de Stegge' is een praktijkschool voor duurzaamheid. Belangstellenden kunnen op het unieke terrein de principes van duurzaamheid in de praktijk leren. Daartoe organiseert Stichting Aarde-Werk´de Stegge´ voor mensen die belangstelling hebben voor de vraagstukken van voedselvoorziening, energie en vervuiling een aantal terugkerende activiteiten, waaronder landervaringsweken. Vaste vrijwilligers zijn welkom om een of meer dagdelen per week mee te werken in de tuin of op het terrein van 2 ha. Op dit moment zijn er drie vaste vrijwilligers een of meer dagdelen per week werkzaam op de tuinderij. Dat zijn Maria, die uit Den Haag verhuisde om hier te kunnen meewerken op de tuin, Christien die al meermalen een aantal dagen achter elkaar kwam meewerken, Ellen en Trijnie, eveneens wonend te Winterswijk. Sinds kort komen ook Tomas en Sandra een dag in de  week meewerken. In de maanden november, december, januari en februari ligen de werkzaamheden voor vrijwilligers stil: het land is in rust en wij zijn zelf veel meer binnen, al dan niet aan het werk.

Maria (r) vlecht met wilgentakkenimg 6503
Maria (r.) vlecht een torentje voor de bonen
 
Christien aan het mulchen img 3776
Christien aan het mulchen
 
Ellen door de knieen img 3250
Ellen door de knieen bij het zaaien
 
Je leert hoe je zelf voedsel kunt verbouwen in aansluiting op hoe de natuur werkt. Je luncht mee met de initiatiefnemers van de Praktijkschool voor Duurzaamheid Gea Boessenkool en Jan-Willem van de Velde en de andere aanwezige vrijwilliger(s).
Je kunt ook optreden als gastvrouw/-man bij open tuinmiddagen, open dagen  van de biolandbouw of van de zonne-energie. Heb je interesse? Vul het formulier in of bel Gea (0621566924) voor een kennismaking.
Wil je een indruk krijgen van het werken op dit terrein in de zomer doe dan mee met een landervaringsweek. Klik hier en je vindt de data.
 

 Maria oogste appels img 9254

Maria oogst appels

img 1962
Sandra (l) plant met Maria een fruitboom op de akker

img 1043
Trijnie stampt klei fijn voor de stuc
 
img 1964
Tomas (r) smeert de traskalk over de leemstuc ter bescherming tegen de regen

WWOOFEN is populair

Sinds 2009 is de Praktijkschool voor Duurzaamheid aangesloten bij het internationale netwerk van W.W.O.O.F. -ers. Deze organisatie bemiddelt tussen boerenbedrijven en mensen die het boerenleven willen leren kennen door er een tijdje te leven en meewerken. Ze werden willing workers on organic farms genoemd. W.W.O.O.F. staat nu voor World Wide Opportunities on Organic Farms. Ze komen vanuit de hele wereld en werken ongeveer 6 uur per dag op een bedrijf en krijgen in ruil daarvoor kost en inwoning. De meesten zijn in de leeftijd tussen twintig en dertig jaar en willen graag ervaring opdoen met het verbouwen van voedsel of het houden van vee. Bij onze tuinderij hebben W.W.O.O.F.-ers meegewerkt aan het bouwen van houten bruggetjes over de sloot, wieden (uiteraard op een tuinderij) verzamelen van strobalen op de graanakker en maaien. Ze blijven een of meerdere weken en trekken dan weer naar een volgend adres, dat ze via internet kunnen opzoeken. Wij hebben W.W.O.O.F.-ers gehad uit Californie, Omaha, Frankrijk, Duitsland, Taiwan, Singapore, Spanje, Italie, Duitsland, Engeland en Nederland. De meesten willen de opgedane kennis en ervaring later gebruiken om zelf iets met voedselteelt te gaan doen. Maar tegelijkertijd is het voor velen een bijzondere vakantiebesteding die ingrijpende gevolgen heeft voor hun leven hierna.

aline mulching 004

Nederlandse WWOOF-ster bezig met mulchen (bedekken) van het groentebed met hooi

Fahrid bij de compostbakken 

Fahrid in actie bij de compostbakken (zie het interview in de rechterkolom)

Fahrid maakt de kippenren dicht

Fahrid maakt de kippenren dicht

 

WWOOF-er in actie bij het kippenhok

WWOOF-er Claudia in actie bij het schoonmaken van het kippenhok. Zie het interview met haar op deze pagina

WWOOF-er bij de composthoop

Claudia in rust bij de compostbak

WWOOF-ers bij het distels trekken

Claudia met andere landervaringsdeelnemer bij het distels trekkenQuotes

"Echt een heel prettige balans in structuur en begeleiding, vrijheid en het werk, waardoor het echt een geheel is."


Quotes

 "Heerlijk. Ook leuk om jongere mensen te betrekken, Zeer leerzaam, wij moeten verder met de aarde. " 


Fahrid streept een gedane taak door

Farid streept een gedane taak door op het takenbord

Interview met WWOOF-er Farid

Farid, waarom wwoofen?

Het leek me een intieme manier ook om een bepaalde levenswijze te kunnen leren kennen en allerlei dingen te leren.

Wat sprak jou aan op onze website?

De permacultuur. De manier waarop jullie te werk gaan met de natuur. Jullie eigen behoefte op een lijn zetten met de natuur. Een heleboel dingen in de normale gang van zaken, de consumptiemaatschappij en de productiemaatschappij hoe daarmee omgegaan wordt, bevielen me niet. De manier hoe jullie met de gewassen en de dieren omgaan, dat integrale plaatje raakte me. Niet alleen permacultuur, ook de CO2-besparing, het opwekken van energie. Het zou wel leuk zijn als ik daar op een plek mee in aanraking kon komen, in plaats van losse elementen op verschillende plekken te gaan zoeken.

Je hebt je baan opgezegd.

Dat is ook een reden. Ja, zodat ik de daad bij het woord kan voegen. Ik kom uit de IT, werken met eentjes en nulletjes dus. Wat de doorslag heeft gegeven kan ik niet zeggen. Het is een proces geweest. dat me wakker gemaakt heeft en ik ben echt gaan kijken naar wat ik waardevol vind in mijn leven en hoe ik dat wil invullen nu en in de toekomst. Voor ieder gaat dat wel op een eigen manier, het is zeker een proces waar je doorheen gaat, waardoor je dingen te weten komt: is dit wel waar het om gaat: meer spullen, meer geld , meer succes, een mooie baan...? Hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer de vraag opkwam kan ik aan het einde van mijn leven zeggen:”is dit wat ik echt heb willen doen” en dan was het antwoord: nee. Ik heb liever spijt van de dingen die ik heb gedaan dan die ik niet heb gedaan.

Wat heeft nu het meeste impact gehad? Wat ben je anders gaan zien of doen?

Het meeste impact hadden jullie als persoon zelf. De mens achter jou, Jan-Willem en Gea dat heeft een enorme impact gehad. Dat heeft enorm geholpen om dingen anders -niet te moeten- maar te willen zien.

Noem eens dingen waar je mee geconfronteerd bent

Consumptie van vlees, van sigaretten, (begint hard te lachen ) Zeker door de gesprekken met jou ben ik een paar dagen geleden gestopt met roken. Ik kan nog niet zeggen dat het mij bevalt, ik heb tenslotte vijftien jaar gerookt, dus dat is een flinke aanslag. Maar de visie die ik bij jullie heb meegekregen en die ik diep van binnen al had, heb ik omarmd en vast weten te houden. Dingen die ik in het verleden heb gedaan, zie ik nu als zinloos en zonde. Als ik soms een beetje teleurgesteld kan zijn, ben ik hier gestimuleerd om niet terug te kijken, maar vooruit, gewoon doorgaan met de visie die ik heb en niet zozeer spijt hebben van wat ik heb gedaan. Wat betreft de vleesconsumptie: ik was gewend bijna elke dag vlees te eten. Ik schroomde ook niet om twee keer per week of soms zelfs twee keer op een dag even naar McDonalds te gaan...en regelmatig cola te drinken.

Moest je dan niet wennen aan het totaal andere voedsel hier?

Ja, dat wel, maar ik probeer het anders te zien. Het niet eten van vlees zie ik niet als een tekort, maar juist als een verrijking, want ik heb hier dingen gegeten waar ik nog nooit van had gehoord.

Wat wist je al van duurzaamheid en vergelijk dat eens met wat je nu hebt ervaren.

Ik dacht bij duurzaamheid vooral aan besparen, bezuinigen, maar dan in de breedste zin van het woord zo van ik moet anders omgaan met, maar dat is de theorie. Die kende ik, maar de praktijk is wel iets heel anders. Mensen weten het allemaal wel, maar daar ben ik op een positieve manier mee geconfronteerd. Het was voorheen een stukje dat nog wel zou komen, omdat het past bij mijn levensvisie. Ik dacht :”Daar moet ik ooit een keer aan”.  Als ik als natuurmens wil leven, dan zijn dat dingen waar ik rekening mee moet houden. Dat ik niet zomaar water moet weg laten lopen omdat het koud is, om maar iets geks te noemen. Dat is een menselijke gewenning waar de natuur en de aarde helemaal niets mee opschieten, maar juist veel kost.

Wij zijn een praktijkschool voor duurzaamheid. Maken wij deze pretentie waar?

Ja, qua duurzaamheid denk ik dat jullie de goeie kant oplopen, bijv. de manier waarop jullie met water omgaan. Als je de kraan openzet en het koude water laat lopen in de afwasteil, waarna het hete water komt en uiteindelijk heb je warm afwaswater, dat had ik zelf nooit bedacht. Ik gooide gewoon liters weg. Duurzaamheid is hier niet alleen een stempel of sticker, maar het is hoe jullie leven en dat had ik niet verwacht bij het woord duurzaamheid. Jullie vertellen niet alleen wat het is, maar jullie leven het.

Zou je deze plek bij andere wwoofers aanbevelen?

Ik denk dat het een persoonlijk iets is. Ik zou willen weten welke visie die persoon heeft. Wwoofen is meer dan helpen. Ik zou het zeker aanraden, als je het concept wwoof in acht neemt en je een visie hebt waarin je bepaalde dingen wilt leren en jezelf een beetje kunt wegcijferen voor iets groters dan jezelf, dan zit je zeker hier op een goede plek. Jullie zijn goede leermeesters om hierin te begeleiden, heel duidelijk, maar ook de ander vrijlaten in wie hij of zij is  en ook openstaan voor de visie van een ander ook al is die anders. Ik denk dat je als wwoof-er geprikkeld raakt om meer te willen weten.

Hartelijk dank voor jouw tijd,

opgetekend door Jan-Willem van de Velde nov. 2013

 

Interview met WWOOF-ster Claudia

Claudia heeft na deelname aan een landervaringsweek de smaak van het buitenleven te pakken en besloot een langere periode te komen meewerken op Aarde-Werk de Stegge.

Is dit de eerste keer dat je komt werken op een biologische tuin?

Nee, ik heb al eens op Ecolonie in Frankrijk gewerkt. Dit is de eerste Nederlandse ervaring. Wat me aanspreekt is de manier van leven, met mensen omgaan, de harmonie opzoeken in samenwerken met en in de natuur, zien hoe mensen dat dan doen. Daar wil ik graag in meedoen en leren, meer zoals ook ik voel dat het hoort.

Vergelijk dat eens met hoe je nu woont?

Ik probeer zoveel mogelijk duurzaam te leven, kies voor eerlijke en groene producten. En zo een beetje harmonie te creeeren, dat lukt wel in mijn eigen huis, maar beter als ik in een omgeving zit waar meer mensen dat doen. In een groter geheel dat zich daarvoor inzet, voel ik me meer gesteund. Ik zou wel een groentetuin willen houden, maar niet alleen, wel samen met een paar anderen. Lijkt me gezellig en waardevol. Dus voorlopig nog geen klein ekoboerderijtje in mijn achtertuin, ha ha. 

Hoe verhoudt zich dat met jouw vak als dramatherapeut?

In dramatherapie ben je ook bezig met gezondheid van de mens en zo ook een gezond(er) geheel ondersteunen. Het is een prachtig vak met vele elementen die bij mij passen. Maar ik denk dat ik voorlopig niet weer in een instelling ga werken waar o.a. de werkdruk hoog is. Dit vind ik heel naar in de hedendaagse werkcultuur, het is vaak te veel en te snel. Ik heb solistische banen gehad, maar dat ligt me niet zo. Waar ik bijvoorbeeld tegen aan ben gelopen is dat mijn groene ideeën mbt voeding geen aansluiting vonden bij collega;s. Als ik zag wat die kinderen aan groente en fruit kregen, vond ik dat in mijn ogen niet voldoende, en zag zoveel meer en andere mogelijkheden. Maar ik had er de tijd niet om dat te veranderen. Er waren geen pauzes of vergaderingen waar ik aan meedeed  op die school waar ik  werkte. Ik merk dat ik zit te klagen over mijn vorige werk. Ben nu gelukkig meer op contreien die mij passen. (lacht)

Hoe is dat hier, waar altijd volop werk te doen is?

Hier word ik uitgenodigd na te gaan, te voelen waar de grens ligt en dan af te wisselen. Er is variatie. Het werk is heel anders en er zit geen druk op, ja een enkele keer zoals bij die tarwe (de oogst moest worden binnengelegd om te drogen).En het is veel fysiek werk, wat mij ligt.

Hoe bevalt het om de hele dag buiten te zijn?

Heel erg goed. Ik loop  op blote voeten, in nat gras, in droog gras, dat maakt niet uit, behalve als het echt koud wordt. In mijn systeem merk ik dat het goed voor mijn lijf is. Ik voel me vitaler.

Waar merk je dat je jezelf beter leert kennen bij wijze van spreken, in de klussen?

Oh, bij alles wel...Ik merkte het vanochtend in irritatiemomenten met de grasmachine die vastloopt. Dan wil ik toch gewoon doorgaan. Ik maak er dan van dat ik er sterker van wordt als ik doorga. Grenzen verleggen!, roept een deel in mij. Maar dat wil ik nu even juist niet. Ik kan nu iets anders gaan doen, wat fijner voor mij is.

Wat levert je het op om niet door te zetten? Dus niet in het patroon doorgaan?

Rust... en zachtheid. Normaal eis ik veel van mezelf, ga ik door tot ik echt last ga krijgen. En dan vaak nog doorgaan.

Vind je het leuk om nieuw gedrag aan te leren?

Ja zeker, heel graag! Benieuwd naar mezelf! 

Hoe lang wil je dit werk, dit buitenleven voortzetten?

Heeeel lang. Ik zie nu al een beetje op tegen weer in een huis wonen. Ik zou ook wel ander werk zoeken. Meer in en met de natuur. Niet meer in een instelling. Na mijn verblijf op  Aarde-Werk de Stegge wil ik naar de zon, naar Zuid Spanje.

Gebruik je deze tijd ook om inspiratie op te doen voor de periode hierna?

Als tussenfase. Dit is iets wat ik al heel lang wil. Vaak ben ik een paar weken naar Ecolonie gegaan,even een tijdje eraan snuffelen en dan ga ik weer terug. Nu ga ik eindelijk wat langer, een half jaar. Ik zie wel waar dat op uitloopt.

Hoe zou jij uiteindelijk willen wonen?

Met een paar mensen in een kleine leefgemeenschap, die zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen leven en leven in liefde voor de natuur. Als ik  niet vanzelf in een vorm beland met iemand, dan ga ik zoiets opzetten of ik sluit me aan bij een passende gemeenschap.

Dank je wel voor dit interview

Van harte gedaan