Stichting Aarde-Werk 'de Stegge'

Stichting Aarde-Werk de Stegge is een plek waar duurzaamheid in de praktijk wordt geleerd: Praktijkschool voor duurzaamheid. Schoolkinderen, particulieren en ondernemers kunnen op het unieke terrein de principes van duurzaamheid leren, zoals ontdekt door Billl Mollison die jarenlang het duurzaamste systeem, het tropisch bos In Australie, bestudeerde. De basis en inspiratie daarvoor hebben de initiatiefnemers gevonden in de 'Diepe Ecologie' Daartoe organiseert Stichting Aarde-Werk de Stegge een aantal terugkerende trainings- en cursusactiviteiten voor mensen die belangstelling hebben voor de vraagstukken van morgen waar we vandaag een antwoord op willen en moeten vinden.

De stichting steunen met een donatie?

Wij willen ons educatieve werk dat mensen inspireert, graag uitbouwen en van ene duurzame toekomst voorzien. Hiervoor vragen we om uw financiele ondersteuning. Klik op machtigingsform_st_aarde_werkdestegge.doc om een formulier te downloaden waarop u zich kunt verbinden aan onze stichting voor een vast bedrag per kwartaal of een langere periode.

Bestuur

Stichting Aarde-Werk de Stegge is opgericht in januari 2010. Het bestuur wordt gevormd door de leden Ellen van den Adel, voorzitter , Peter van Straalen, secretaris, Gea Boessenkool, penningmeester, Judith Stronks en Inge Wiersema, lid en Ben Simmelink, adviseur.

Financiele steun

Het doel van de Stichting is om voor Aarde-Werk de Stegge een duurzame toekomst te realiseren. Daartoe willen we steeds meer mensen en organisaties aan ons binden in een duurzame relatie. Vanaf 2018 gaat de stichting elk jaar een of meer projecten lanceren om dit doel te bereiken.

In het najaar van 2018 is als eerste de mogelijkheid gecreeerd om een of meer aandelen te kopen in de bijzondere hoogstam collectieboomgaard . Particulieren en organisaties kunnen een aandeel nemen in deze boomgaard en daarmee het onderhoud en de zorg voor de boomgaard als geheel bekostigen. U kunt dit NU doen door het volgen van deze link.

Eerder ontvangen steun:

Trouwe donateurs hebben al jaren ons financieel gesteund met een vaste bijdrage. U kunt dat ook doen!

Door hier te klikken krijgt u een machtigingsformulier te zien dat u kunt invullen en opsturen. Van harte aanbevolen!

De stichting heeft voor de educatie aan de Achterhoekse basisscholen in 2010 eenmalig een bescheiden startsubsidie gekregen van de Provincie Gelderland in haar programma Natuur- en Milieueducatie.

De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij heeft de stichting ondersteund met het opstellen van een PR- en communicatieplan en met het ontwerp en de inrichting van een rondleidingsroute over het terrein onder de titel 'Ontdek en Beleef de Natuur'. Deze is in juni 2011 geopend en zorgt ervoor dat bezoekers zelfstandig kunnen rondkijken. Met een gehuurd rugzakje (met terreinkaart en div. instructies) kunnen ze een ´Trektocht door het hier en nu´ maken.

 

 


Quotes