Minisymposium toont belang en noodzaak van duurzaamheid

2015-11-08

Tijdens het minisymposium "Verbouw de toekomst" is duidelijk gemaakt hoe belangrijk, maar ook hoe noodzakelijk en eigenlijk onontkoombaar duurzaamheid ook in de bouw is. Zowel tijdens de talkshow met de bouwers en installateurs als in de presentatie van Bert Vink over integrale duurzaamheid bleek dat de huidige, weinig duurzame praktijk in de landbouw, industrie en de bouw op de helling moet. Op de foto: het Excellentcertificaat overhandigd aan de opdrachtgevers.

img 1919

Bert Vink in actie tijdens zijn referaat over integrale duurzaamheid

Minisymposium toont belang en noodzaak van duurzaamheid
De middag werd geopend met een persoonlijke bijdrage van Jan-Willem van de Velde waarin hij de deelnemers een inkijkje gaf in zijn eigen ontwikkeling op het gebied van duurzaam leven. 'Deep Ecology' is zijn belangrijkste inspiratiebron, omdat het hem tot een diepe verbondenheid met de natuur heeft gebracht. 

Daarna was het de beurt aan Gea Boessenkool om de bouwers en installateurs te vragen naar hun bevindingen met duurzaam bouwen. Gerbert Oonk voelde zich duidelijk uitgedaagd om deze voor hem onbekende methode uit te proberen, omdat deze de tookomst heeft. Tegelijk had hij ook geleerd niet altijd voor een 9,5 te gaan als een 8 ook heel mooi is. De extra kosten en moeite die het zou vragen de lat zo hoog te leggen, wegen soms niet op tegen de resultaten, zo zei hij. Installateur Geert Freriks was verrast door de sterke isolatiewaarde van het gebouw op het moment dat het dak dicht zat en hij met zijn werkzaamheden kon beginnen: met een heel klein kacheltje aan kon in januari al na een uur de jas uit! Jeroen Sikkink meldde dat de hier opgedane ervaringen gebruikt worden in de andere projecten van Huiskamp Bouwbedrijf. Leon Kamperman ontdekte dat deze manier van bouwen hem nog meer zorgvuldigheid heeft geleerd bijv. bij het maken van een dakdoorvoer. Hier moest dat zeer nauwkeurig, omdat het een luchtdicht gebouw betreft.

img 1910

Gea interviewt de mannen van de bouw over hun ervaringen

De rondleiding bestond uit drie delen: een over de bouwtechnische aspecten olv Theo Boessenkool , de directievoerder, een over de installaties olv Jan-Willem van de Velde en een over materiaalgebruik en-keuze door Gea Boessenkool. Hier bleek wel dat de bezoekers onder de indruk waren van wat er op kleine schaal mogelijk is te maken.

Het referaat van Bert Vink leidde de luisteraars in sneltreinvaart door onze 'normale' handelwijzen en productiewijzen die op termijn het leven van mensen op aarde onmogelijk maken. Hij benadrukte dat alleen als er in biologische en technische kringlopen wordt gewerkt en tevens ruimte geschapen wordt voor diversiteit aan levensvormen we van duurzaamheid kunnen spreken. Om het leefsysteem vitaal en volhoudbaar te maken is een totaal andere sturing van processen nodig, zowel in landbouw, vee-industrie als transportsector en huishoudens.

img 1920

Bert Vink vraagt veel van het abstractievermogen van het publiek

Jan Straatman vertelde over de manier waarop Energieloket VerduurSaam werkt aan het stimuleren van huiseigenaren tot het doen van een eerste stap op het terrein van duurzaamheid. Goede voorlichting en het tonen van voorbeelden, zoals de duurzame huizenroute op 7 en 14 november, doen veel mensen besluiten tot bijv. spouwmuurisolatie, wandverwarming of toepassing van LEDverlichting. Vorig jaar telde deze route 650 deelnemers. Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen spant zich in om aannemers en opdrachtgevers bij elkaar te brengen om zoveel mogelijk duurzame maatregelen te nemen vooral in de bestaande bouw.

img 1923

Jan Straatman spreekt namens VerduurSaam

Tenslotte reikte Paul Zonneveld aan de twee opdrachtgevers het BREEAMcertificaat "Excellent" uit voor de manier waarop de schoppe is gebouwd. Het was dit keer geen papieren versie, maar een glazen uitvoering die een ereplek krijgt in de hal van het gebouw. Hij vertelde o.a. dat in navolging van Nederland in talloze landen de BREEAMcertificering een grote vlucht heeft genomen en dat er in Nederland al bijna 3,5 miljoen m2 BVO(Bedrijfs Vloer Oppervlak) is gecertificeerd met een BREEAM certificaat.

img 1928

Paul Zonneveld reikt het certificaat-in-glas uit aan Jan-Willem en Gea

Theo Boessenkool kreeg van de opdrachtgevers een fotoboek over de bouw als dank voor de vele tekeningen van bouwdetails en het voeren van de directie.

img 1932

Theo Boessenkool was erg blij met het fotoboek

Nieuwsbrief?

Schrijf u hier direct in voor onze digitale nieuwsbrief.
Quotes


Quotes

"Interessant om de spanning te voelen tussen ongezonde gewoonten en bewust gezond leven."'


Quotes

"Ik heb hier de bevestiging gekregen dat dit duurzame leven me goed doet."


Quotes

'Ik ben me bewust geworden van dat IK deel uitmaak van levende systemen en kan bijdragen aan de kringloop hierin.'


Quotes

'De permacultuurprincipes zijn niet alleen van toepassing op natuur, ook op je eigen leven.'


Quotes


Quotes

"Ik ga na deze week bewust duurzaam leven en ecologische producten gebruiken"


Quotes

"Echt een heel prettige balans in structuur en begeleiding, vrijheid en het werk, waardoor het echt een geheel is."


Quotes


Quotes

"Zeer positief, ontspannen, leerzaam, open, inspirerend, gezellig, lekker fysiek werk en intelligent gezelschap."