Heel de Bodem! Goed motto voor cursisten

2016-07-15

Voor het eerst heeft de Praktijkschool voor Duurzaamheid een cursusweekend georganiseerd over het kwaliteitsbeheer van de bodem voor mensen die zelf over een stuk grond kunnen beschikken. Ieder had een grondmonster meegebracht om te analyseren op PHwaarde en structuur. Ook is het aantal wormen geteld. De aanwezigheid van diverse wilde kruiden is besproken, waarbij uitgelegd is waarom bepaalde kruiden op bepaalde momenten in een bepaald soort grond verschijnen en wat hun functie kan zijn. de deelnemers gingen met tal van tips naar huis en waren geinspireerd om de opgedane kennis en ervaring toe te passen.

Heel de Bodem! Goed motto voor cursisten
img 2445

Bespreking van de bodemmonsters

Zorg voor de bodem is een kwestie van levensbelang. Op wereldschaal gaat elke dag heel veel vruchtbare grond verloren door verkeerde grondbewerking, erosie en verarming. Het is zaak zo snel mogelijk in zoveel mogelijk landen echte zorg aan de bodemkwaliteit te besteden. Immers hoe willen we ons voedsel krijgen als we geen levenbrengende bodem meer hebben die gezonde groenten, fruit, noten en graan kan voortbrengen? Dat gevaar is niet denkbeeldig. Het gevolg van slecht bodembeheer is een sterke achteruitgang van de kwaliteit van ons voedsel: het gehalte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen is hard achteruit gehold gedurende de afgelopen 60 jaar.

img 2436

Demonstratie van het resultaat van de 'chop and drop' methode in een voedselbos. Wat gesnoeid wordt blijft op de grond liggen en voedt de bodemorganismen, in dit geval wilgentakken.


img 2450

Gea kijkt door de Brixmeter om de brixwaarde af te lezen.

img 2448

Materialen om de bodemsamenstelling en kwaliteit te analyseren.

img 2442

Voelen hoe hoog de temperatuur van deze 'snelle' composthoop is: tussen 55 en 65 graden Celsius!

Sinds de introductie van kunstmest, gekoppeld aan gebruik van 'gewasbeschermingsmiddelen' is ook de studie naar de werking van de bodem zo ongeveer gestopt. Men dacht met kunstmest het ei van Columbus te hebben gevonden, maar het blijkt nu eerder een paard van Troje. Gelukkig zien steeds meer wetenschappers en boeren in dat er iets mis is met het bodembeheer en zoekt men naar duurzamer methoden.

Nieuwsbrief?

Schrijf u hier direct in voor onze digitale nieuwsbrief.
Quotes


Quotes

"Interessant om de spanning te voelen tussen ongezonde gewoonten en bewust gezond leven."'


Quotes

"Ik heb hier de bevestiging gekregen dat dit duurzame leven me goed doet."


Quotes

'Ik ben me bewust geworden van dat IK deel uitmaak van levende systemen en kan bijdragen aan de kringloop hierin.'


Quotes

'De permacultuurprincipes zijn niet alleen van toepassing op natuur, ook op je eigen leven.'


Quotes


Quotes

"Ik ga na deze week bewust duurzaam leven en ecologische producten gebruiken"


Quotes

"Echt een heel prettige balans in structuur en begeleiding, vrijheid en het werk, waardoor het echt een geheel is."


Quotes


Quotes

"Zeer positief, ontspannen, leerzaam, open, inspirerend, gezellig, lekker fysiek werk en intelligent gezelschap."