Cursus permacultuur zet mensen in beweging

2010-07-05

De eerste cursus over permacultuur en diepe ecologie leverde inspiratie en waardevolle inzichten op. De deelnemers waren vooral geraakt  door de ervaring van verbondenheid met de planten, de dieren en elkaar. Mensen met een andere levensstijl worden nogal eens meewarig aangekeken, maar hier was er juist herkenning en erkenning voor de diversiteit aan opvattingen en ervaringen.

Cursus permacultuur zet mensen in beweging
De eerste cursus die door de Praktijkschool voor Duurzaamheid is gegeven op boerderij Aarde-Werk de Stegge kan beschouwd worden als een succes. Deelnemers ervoeren hoe verbondenheid met de natuur nieuwe inspiiratie oproept en een stevig fundament legt voor activiteit in de eigen omgeving. Uniek was de ervaring van lessen in de buitenlucht gedurende de hele week. Gelukkig zorgde een tulpeboom die bijna uitgebloeid was voor de benodigde schaduw, want om op het land te werken was het meestal te warm. Al weer een van de extreme perioden waar het weer ons de laatste twintig jaar op onthaalt, waarschijnlijk een gevolg van de voortgaande klimaatverstoring.

Dagelijks werd de dag begonnen met een ochtenritueel in de krachtcirkel midden op de oude es, waar al meer dan duizend jaar op geboerd wordt. De principes van een duurzaam leefsysteem, zoals die door de Australier Bill Mollison zijn ontleend aan het tropische regenwoud, werden een voor een behandeld en door de deelnemers getoetst en onderzocht op het terrein. Dat leverde waardevolle inzichten op voor de initiatiefnemers van de praktijkschool. Het duurzame systeem kan nog aanvulling gebruiken, waardoor in de loop van de komende jaren de begroeeiing zich kan verrrijken en het benodigde werk om het systeem in stand te houden afnemen.

Ervaringsoefeningen uit de wereldwijde beweging onder de naam Diepe Ecologie werden als verfrissend en verrassend ervaren. Het zorgde voor een waardevolle verdieping van de lesstof die nog meer ging leven. In deze week is gebleken dat permacultuur en diepe ecologie heel goed bij elkaar aansluiten en elkaar bekrachtigen. 

Een van de hoogtepunten was het spel met een zeer serieuze ondertoon onder de titel ' Council of all Beings'. Deze activiteit leert de deelnemers zich verregaand te identificeren met een bestaand wezen, een plant, dier, landschap of insect. Van daaruit vergaderen deze wezens over de omstandigheden waaronder zij leven op aarde. In een tweede ronde vertellen ze elkaar wat er de afgelopen vijftig jaar voor hen veranderd is en hoe hun leefgebied is aangetast door de hebzucht van de mensheid t.a.v. energiewinning, voedselverbouw en visserij. Uiteindelijk mogen de mensen na aflegging van hun rol als aards wezen luisteren naar de zorgen, klachten EN adviezen die de andere wezens hen te bieden hebben. 

rijke oogst aan doperwten img 3953

Maar ook moest er heel praktisch gewerkt worden bijv. aan het redden van een veldje aardappels dat onder de enorme droogte dreigde te bezwijken. Op de foto is zichtbaar dat met gieters en emmers het veld weer qua vochtgehalte op peil wordt gebracht. Het resultaat de volgende dag was dat de meeste aardappels weer opgestaan waren en er fris bij stonden...

Zie ook de citaten uit de evaluaties die gehouden is.

 

Nieuwsbrief?

Schrijf u hier direct in voor onze digitale nieuwsbrief.
Quotes


Quotes

"Interessant om de spanning te voelen tussen ongezonde gewoonten en bewust gezond leven."'


Quotes

"Ik heb hier de bevestiging gekregen dat dit duurzame leven me goed doet."


Quotes

'Ik ben me bewust geworden van dat IK deel uitmaak van levende systemen en kan bijdragen aan de kringloop hierin.'


Quotes

'De permacultuurprincipes zijn niet alleen van toepassing op natuur, ook op je eigen leven.'


Quotes


Quotes

"Ik ga na deze week bewust duurzaam leven en ecologische producten gebruiken"


Quotes

"Echt een heel prettige balans in structuur en begeleiding, vrijheid en het werk, waardoor het echt een geheel is."


Quotes


Quotes

"Zeer positief, ontspannen, leerzaam, open, inspirerend, gezellig, lekker fysiek werk en intelligent gezelschap."