Links

Organisaties waarmee wij ons verbonden voelen zijn:

www.aarde-werk.nl stichting Aarde-Werk , door ons opgericht in 1993, voert projecten uit voor bewust omgaan met energie, water, voedsel en afval in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De projecten zijn met name onder allochtone vrouwen populair. Ze leiden tot duurzame gedragsverandering.

www.allesduurzaam.nl met producten en diensten van bijna alle bedrijven en instellingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

www.ekklesiadenhaag.nl een krtische en maatschappijbetrokken oecumenische gemeente waar wij jarenlang lid van zijn geweest voor onze verhuizing naar de Achterhoek.

www.gezondegronden.nl  organiseert lezingen, cursussen en excursies over permacultuur en zelfvoorziening in olieloze tijden in Den Haag.

www.green-wood-man.nl of www.hartegroen.wordpress.com/vers-hout : twee mannen met hart voor (vers) hout die op enthousiaste wijze mensen dicht bij het echte oude handwerk brengen.

www.kilianwater.nl/helofytenfilters.html biedt informatie over helofytenfilters voor het zuiveren van afvalwater op eigen terrein. Gerrit Box heeft bij ons een helofytenfilter aangelegd en het werkt sinds de aanleg in 2009 geleden goed.

https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/onze-visie/ Natuur & Milieu is een organisatie die wij al jarenlang steunen omdat ze op veel manieren natuur en milieu en het belang van anders denken en doen propageren. Gelukkig doen ze ook belangrijk onderzoek.

www.netwerkvlv.nl Netwerk Vitale Landbouw en Voeding bundelt intiatieven in landbouw en veeteelt die op innovatie en duurzaamheid gericht zijn.

http://www.onesingleplanet.nl/home/ een website van Marianne Thieme me heldere documentaire over de stand van onze aardse cultuur in relatie tot de natuur.

http://permacultuuronderwijs.nl/ Deze organisatie met Maranke Spoor en Lukas Brouns als trekkers verzrogt permacultuurnderwijsactiviteiten op verschillende plaatsen in het land. Ook vertaalden zij het belangwekkende boek van Mark Shepard:"Herstellende landbouw".

www.permacultuur.org een bundeling van zeer verschillende initiatieven voor biologische productie van voedsel volgens de permacultuurprincipes van duurzaamheid.

http://geofflawton.com/ op deze website vind je cursusmateriaal, filmpjes en andere informatei over permacultuur. wij volgden online Geoff Lawtons cursus die ons nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven aandroeg voor op ons terrein.

https://www.youtube.com/watch?v=57ST1Ptqvao interview met Joe Salatin, genoemd de meest innovatieve boer van de wereld. Werkt op permacultuurwijze met planten, bomen en verschillende soorten dieren.

https://www.youtube.com/watch?v=XRhvrHeleoI Mark Shepard inspireerde ons tot het aanplanten van tientallen fruit- en notenbomen i.p.v. door te gaan met het verbouwen van speltgraan. een inspirerend voorbeeld voor een nieuwe aan aapak van landbouw en veeteelt. een helder alternatief voor de grootschalige onduurzame landbouw overal ter wereld.

www.transitiontowns.nl bundelt lokale initiatieven voor veerkracht en duurzaam leven vanuit het besef dat de fossiele brandstoffen opraken en het klimaat danig verstoord wordt.

www.voedselencyclopedie.nl/_categorie-Permacultuur_ biedt advies m.b.t. voedselverbouwen in tuin en op balkon in permcultuurontwerp.

www.singingbody.nl  voor workshops en cursussen stretching, sensory awareness en meditatie in contact met de natuur.

 


workshop pizza-oven bouwen