ANBI status Stichting Aarde-Werk de Stegge

Stichting Aarde-Werk 'de Stegge' is in het bezit van de ANBI status. Hierover publiceren we, conform de eisen van de Belastingdienst, op deze aparte pagina.

Comform de eisen van de Belastingdienst publiceren we op deze pagina onze statuten, jaarverslagen, meerjarenstrategie, de samenstelling van ons bestuur en de gegevens omtrent beloning van de bestuursleden.

Beleidsplan

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de stichting voor de komende jaren.

Dit zal in 2019 ook hier gepubliceerd worden. 

Het meest recente beleidsplan van de Stichting is dat van 2016-2018. U vindt dat hier: stichting_aw_de_stegge_beleidsplan_2016_2018.pdf

Statuten

Onze statuten kunt u hier vinden: statuten_sawdestegge.pdf

Jaarverslag

Jaarlijks publiceert de stichting haar jaarverslag.

De jaarverslagen en de jaarrekeningen van de laatste 2 jaar vindt u hieronder:

jaarverslag_stichting_aarde_werk_de_stegge_2018.pdf

staat_van_baten_en_lasten_saw_de_stegge_2018.pdf

financieel_verslag_2015_2017_st_aarde_werk_de_stegge_1_2016_2017.pdf

jaarverslag_stichting_aarde_werk_de_stegge_2015.doc

Bestuur en Beloning

Het bestuur wordt gevormd door:

Ellen van den Adel, voorzitter

Peter van Straalen, secretaris

Gea Boessenkool, penningmeester

Judith Stronks, lid

als onbezoldigd adviseur treedt op: Ben Simmelink.

Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuursleden noch adviseur een bezoldiging anders dan een vergoeding van direct door hen gemaakte kosten.

Gegevens

Stichting Aarde-Werk de Stegge

Geessinkweg 3

7107AR Winterswijk Kotten

Kamer van Koophandel: 09219001.

RSIN fiscaal nummer: 822150608