Cursus Bodembiologie voor de moestuin 10 en 11 februari

Op maandag 10 en dinsdag 11 februari as komt Rene Jochems (Groeibalans) een tweedaagse cursus geven over Bodembiologie in de moestuin.

In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek behandeld (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan) van structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering.

Tijdens het 4e dagdeel wordt de verkregen kennis toegepast op de praktijk in de moestuin van Aarde-Werk de Stegge.

In een tijdsbestek van 2 dagen wordt door René Jochems van Groeibalans BV (Zundert) een in de praktijk toepasbare vorm van bodembiologie voor de moestuin uitgewerkt. Dit verschaft inzichten over een gezonde bodem en wat daar mee samenhangt. Er wordt uitleg gegeven over bodemproblematiek, ziekteweerbaarheid en een efficiëntievergroting  van het bodembeheer.
Kortom praktische oplossingen aanreiken voor compostbereiding en een goed moestuinbeheer.

Begrippen

In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek behandeld (wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan) van structuurbederf,  ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering.

Uitwerking voor vollegrond

3 dagdelen gaan over structuurbederf, ziektes, plagen, bemesting en biologie, bemonstering, bodembiologie (organismen), grondbewerking, stofwisseling, grondstoffengebruik e.a.

Het vierde dagdeel  besteden we aandacht aan de toepassing van de opgedane kennis op de moestuin en compostering  zoals die op De Stegge plaatsvindt, mede aan de hand van Bodembalansanalyses en chroma’s eerder uitgevoerd op de locatie.

De kosten van de gehele cursus bedragen € 299,- inclusief biologische catering en overnachting.

Voor wie niet blijft overnachten geldt een korting van € 50,- op de cursusprijs.

Er is korting voor leden van NVLV: klik hier

Gaarne aanmelden met het inschrijfformulier. Daar ook eventuele dieetwensen aangeven. Er wordt standaard biologisch vegetarisch gekookt met zoveel mogelijk producten van eigen land en bereiding. 


Inschrijfformulier